This website requires JavaScript.

Allianz projekt för lika löner vinner det tyska priset för personalförvaltning

Artikel

PayAnalytics, partner till Universal Fair Pay Check

Det Berlinbaserade Fair Pay Innovation Lab (FPI) lanserar den Universal Fair Pay Check (Universella rättvisa lönechecken), en standardiserad internationell metod för att garantera rättvis betalning. FPI har valt PayAnalytics som sin partner till Universal Fair Pay Check.

The Universal Fair Pay Check logo
Det är en stor ära för oss, och på samma gång ett erkännande av kvaliteten i vår lösning, att FPI har valt oss som sin partner för den Universella rättvisa lönechecken. Vi är också extra stolta över den senaste versionen av vår lösning, som nu stödjer icke-binära genusdefinitioner samt användandet av valfri demografisk faktor, eftersom jämlikhet inte bara handlar om genus.
— Margrét Bjarnadóttir, grundare av PayAnalytics

Runt om i världen upptäcker företag fördelarna med att följa principer för rättvis betalning. Detsamma gäller för politiker, som i allt större utsträckning har stiftat lagar och upprättat standarder runt om i världen för att åtgärda problemet med orättvisa löner. Någonting som dock har saknats har varit en standardiserad internationell metod för att garantera rättvis betalning. Ett sätt för företag i alla storlekar, oavsett plats, att följa en och samma jämförbara väg mot rättvis betalning. Det är här som den Universella rättvisa lönechecken kommer in. FPI-labbet har, genom år av forskning på området, samlat in och sammanställt de bästa standarderna, metoderna och principerna i den Universella rättvisa lönechecken med tre steg.

Kortfattat kokar de tre stegen ned till:

  • Analysera organisationens information för att teckna en tydlig bild.
  • Utveckla metoder för att förbättra situationen.
  • Stänga klyftan, hålla den stängd och föregå med gott exempel.

Genom att följa de här stegen, kan man uppnå framgång och behålla den över tid.

PayAnalytics mjukvara passar perfekt in i den här processen eftersom den visar företagen deras nuvarande situation, rekommenderar sätt att förbättra den, och låter organisationerna följa upp situationen fortlöpande.

För mer information, besök hemsidan för den Universal Fair Pay Check.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev tar upp ämnen som jämlik lönesättning, kompensation och förmåner, DEI (mångfald, jämlikhet och inkludering) samt lagändringar och även nyheter om vårt företag och uppdateringar av programvaran.

Pay Equity: The Ultimate Guide
Artikel

Pay Equity: The Ultimate Guide

Learn about pay equity, why it’s important, where the pay gap comes from, how companies can start closing it, and much more. We continually update this page with fresh resources.

Maryland Pay Transparency Law
Artikel

Maryland Pay Transparency Law

In Maryland, the Equal Pay for Equal Work Act not only prohibits gender-based pay discrimination but also has several transparency requirements. These include providing the pay range to applicants on request and a prohibition against asking for salary history. The law also protects employees’ rights to discuss their pay.

PayAnalytics feature supports EU pay transparency directive

PayAnalytics includes a pay gap correction feature to help clients comply with the EU pay transparency directive. This feature, introduced in early 2023, lets users target raises to specific groups of employees in order to plan corrective action.