This website requires JavaScript.

Förberedelser inför EU:s direktiv om lönetransparens | Ladda ner vår e-bok gratis

F.A.Q.

Vanliga frågor

Få svar på vanliga frågor om programvaran PayAnalytics. Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss eller boka in ett möte med oss där vi demonstrerar programvaran.

Hur mycket data behöver jag för att köra min första analys?

För att köra en lika löneanalys behöver du ett dataset där din organisations anställda är listade. Varje anställd måste ha:

 • En unik identifierare (t.ex. anställnings-ID)
 • Minst en demografisk variabel (t.ex. kön eller nationalitet)
 • Ett grupperingsfält (t.ex. jobbroll)
 • Ett kompensationsfält (t.ex. fast lön eller total lön).

Andra variabler som påverkar lönen kan också användas när man kör en analys (t.ex. arbetade timmar, antal direktrapporter, utbildning etc.).

 • #komma-igång

Kan man importera data till PayAnalytics från andra programvaror?

Ja, vi tillhandahåller ett API för extern programvara för att koppla till PayAnalytics.

 • #komma-igång
 • #importera-data

Fungerar programvaran för alla valutor?

Ja, systemet är för valuta-okänsligt och fungerar därför med alla valutor. Om du vill arbeta med flera olika valutor kan du ange deras växelkurser i systemet. Sedan kan du enkelt visa dina datauppsättningar och arbeta med resultaten från analyser i vilken valuta du vill, oberoende av den ursprungliga valutan (eller valutorna) för datamängden.

 • #valuta

Stöder PayAnalytics lika lön för lika arbete?

Ja, PayAnalytics stöder både lika lön för lika arbete och lika lön för väsentligen liknande arbete.

 • #likvärdigt-arbete
 • #liknande-arbete

Vad kostar det?

Programvaran säljs som en prenumeration och det är enkelt att bli kund och börja tillämpa den. Priset varierar beroende på antal anställda du vill analysera med hjälp av PayAnalytics. Minsta prenumerationstid är ett år, och i priset ingår hjälp att komma igång utan någon extra kostnad. Boka en demo för att se hur programvaran fungerar och få en offert.

 • #komma-igång
 • #prenumeration
 • #kostnad

Är det svårt att lära sig använda systemet?

Det är vårt uppdrag på PayAnalytics att göra det så användarvänligt som möjligt. De flesta användare har kommit igång inom en timme. Systemet kommer också med en praktisk manual och korta instruktionsvideor där du kan leta upp allt du behöver om något är oklart.

 • #komma-igång
 • #dokumentation

Var lagras kunddata?

Varje PayAnalytics-kund får en utsedd systeminstans. Kunddata lagras i en region som kunden väljer. Vi driver för närvarande instanser i Europa och USA och följer lokala lagar och regler.

 • #säkerhet

Stöder PayAnalytics 2-faktors autentisering?

Ja.

 • #säkerhet

Stöder PayAnalytics analyser för företag med icke-binära anställda?

Ja.

 • #kön

Hur fungerar mjukvaran?

Kunder laddar enkelt upp sina data direkt i programvaran via antingen en Excel-fil, .csv-fil eller via en API-anslutning till deras lönesystem för de system där det är tillgängligt. Programvaran konverterar data till intuitiva rapporter där du enkelt kan se din lönestruktur, utföra analyser och generera rapporter.

 • #komma-igång

Fungerar PayAnalytics för företag i alla storlekar?

Vårt mål är att göra rättvis lönesättning mätbart och uppnåeligt, oavsett organisationens storlek. Med detta sagt behövs en organisationsstorlek på cirka 50 personer för att fullt ut kunna utnyttja alla programvarufunktioner.

 • #komma-igång
 • #minsta-företagsstorlek

Kan ni hjälpa till med att komma igång?

Ja. Vårt mål är att tillhandahålla de bästa och mest tillgängliga verktygen som möjligt för företag när det gäller att analysera löneuppgifter, men vi förser företag med inledande konsultation och vidare konsultation vid behov. Inledningsvis kan det ibland vara till hjälp att diskutera hur medarbetardata är strukturerade, hur man bygger en lika lönemodell samt tolkar resultaten, hur man granskar föreslagna löneökningar och förstår kostnaderna för att stänga eventuella demografiska löneskillnader.

 • #komma-igång
 • #konsultation

Hur kan jag börja använda PayAnalytics programvarulösning?

Att komma igång är enkelt. Boka bara en demo med en av avåra experter eller fyll i vårt kontaktformulär så hjälper vi dig att komma igång på nolltid.

 • #komma-igång
 • #prenumeration

Stöder PayAnalytics lika lön för likvärdigt arbete?

Ja, PayAnalytics har stöd för lika lön för likvärdigt arbete. Funktionen Arbetsvärdering hjälper användaren att fastställa det relativa värdet för olika jobb, baserat på standardiserade och objektiva kriterier. Dessutom gör Lönekartläggning det enkelt för användaren att jämföra lönen för arbete av liknande värde, även om arbetets art kan skilja sig åt.

 • #likvärdigt-arbete
 • #liknande-arbete

Behöver man betala för ytterligare användare i systemet?

Nej, i prenumerationen inkluderas så många användare som du vill.

 • #antal-användare

Hur får jag in mina data i programvaran?

Du kan ladda upp data antingen som en Excel-fil, en .csv-fil eller använda API för att ansluta till ett annat system.

 • #komma-igång
 • #importera-data

Är PayAnalytics GDPR-kompatibel?

Ja.

 • #säkerhet
 • #gdpr

Hur garanterar PayAnalytics att min data är säker i molnet?

 • PayAnalytics är certifierad enligt ISO 27001:2013.
 • Alla anslutningar sker via en säker länk (https) med höga kryptografiska krav (TLS 1.2).
 • All lagrad data är krypterad.
 • Säkerhetskopior lagras i 30 dagar och rensas automatiskt efter det.
 • Stöd för tvåfaktorsautentisering (TOTP).
 • Externa säkerhetsrevisioner utförs regelbundet.
 • #säkerhet