This website requires JavaScript.

Förberedelser inför EU:s direktiv om lönetransparens | Ladda ner vår e-bok gratis

PayAnalytics Graphical Screen Element

Programvara för att
genomföra lönekartläggning
och analys.

Hitta och eliminera alla löneskillnader.

“Lika lön” - analys och beslut om lika lön, enkelt för HR- och lönechefer såväl som konsulter. Används i över 75 länder för företag i alla storlekar.

PayAnalytics Graphical Screen Element
PayAnalytics trust badge graphical element

Betrodda av Globala koncerner, institutioner & lokala företag

PayAnalytics är betrodda av företag av alla storlekar runt om i världen, bland annat Fortune 100- och Fortune Global 500-företag. Bland våra nuvarande kunder finns banker, försäkringsbolag, biovetenskapliga och farmaceutiska företag, kommuner, institutioner, energibolag, tillverkare, konsulter, IT-företag, detaljhandelsbutiker och många fler, med allt från under 100 anställda till över 100 000 anställda. Det är enkelt att komma igång och programvaran finns för närvarande tillgänglig på sju språk.

 • Puma Logo for PayAnalytics
 • Generali Brand on the PayAnalytics website
 • Securitas
 • Axa
 • Allianz Logo
 • Willis Towers Watson Brand

Vår erfarenhet av PayAnalytics är enastående. Programvaran är mycket användarvänlig och när vi än har frågor får vi snabbt svar från PayAnalytics-teamet.

Alma Sigurðardottir - HR-projektledare på Ístak

Alma Sigurðardottir

HR-projektledare på Ístak

Lönesamtalen blev mycket lättare efter att vi började använda PayAnalytics. Förberedelserna inför lönesamtal tar nu ingen tid alls, för vi har alltid en uppdaterad översikt där vi ser alla våra anställda som har liknande befattningar och arbetsuppgifter. Våra anställda vet också att lönebesluten tas disciplinerat och att deras lön är rättvis i förhållande till deras kollegor.

PayAnalytics är den enda programvara jag har använt som gör allt som utlovades och så mycket mer.

Hildur Thorisdottir - Personalchef på Lyfja

Hildur Thorisdottir

Personalchef på Lyfja

PayAnalytics gör det lättare för oss att nå fram till lika lön. Vi kan nu enkelt hålla koll på våra analyser av lönegapet, och samtidigt blir lönebesluten bättre då de alltid baseras på aktuella data.

Vi analyserade gamla data, vilket innebar att vi alltid tittade i backspegeln. När resultaten var klara hade mycket förändrats på företaget. Det var därför oklart hur vi skulle åtgärda det. Därför började vi leta efter en lösning som kunde visa läget i realtid och fungera som underlag för framtida lönebeslut.

Med PayAnalytics kan vi enkelt se vad nyanställningar, löneförhöjningar och befordringar får för effekter på lönegapet. Det höjer kvaliteten på varje lönebeslut, och säkerställer att likvärdigt arbete ger lika lön, oavsett vem den anställda är.

Mjukvaran från PayAnalytics software gör följande

PayAnalytics är en rättvisedriven plattform, rotad i vetenskap. PayAnalytics körs i din webbläsare och det finns ingen installationskostnad. Programvaran används av HR-chefer, kompensationsanalytiker, konsulter och chefer i över 75 länder för företag med mellan 40 och över 100 000 anställda.

 • Vi mäter olika löneskillnader, inklusive löneskillnader mellan könen.
 • Fullt stöd för olika könsdefinitioner inklusive icke-binära.
 • Fullt stöd för intersektionalitet mellan exempelvis kön och andra demografiska grupper.
 • Beräkna löneskillnaden mellan demografiska grupper efter att ha beaktat de faktorer som styr lönesättningen i din organisation, t.ex. arbetsuppgifter, resultat, utbildning och erfarenhet.
 • Vi lyfter fram problemområden och tillhandahåller rättvisedrivna lösningar.
 • Vi föreslår vilka anställda som ska få en höjning och hur mycket de ska få för att stänga lönegapet.
 • Och vi berättar vilken investering som behövs för att eliminera löneskillnaderna.
 • Vi stöder löpande datadrivet beslutsfattande.
 • Den grafiska översikten ger en översikt men också detaljerad vy över din lönestruktur.
 • Systemet föreslår rättvisa löner för nyanställda och anställda som byter till nya befattningar.
 • Effekterna av varje lönebeslut finns till hands, innan du fattar beslutet.
 • Låter dig jämföra lönedata för att se vad som har förändrats mellan månader och hur det påverkade lönegapet.
 • Vi stöder internationell rapportering om lika lön.
 • Programvaran gör det enkelt att uppfylla EU:s direktiv om lönetransparens.
 • Hitta med ett klick den mest jämförbara anställda för en viss anställd.
 • Med funktionen för jämlikhet på arbetsplatsen kan du lättare förstå och analysera jämlikhet inom din organisation ur ett bredare perspektiv och gå bortom jämlikhet inom enbart löner.
 • Besök produktsidan för mer information

Lönegap täpps till världen över

Med hjälp av PayAnalytics ser vi att företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer med framgång täpper till lönegap världen över. PayAnalytics är en global lösning som kan anpassas till alla huvudsakliga regelverk och som gör det enkelt att uppfylla lokala krav på redovisning. Plattformen har stöd för de stora lönemetodologierna, däribland lika lön för lika arbete, lika lön för liknande arbete och lika lön för arbete som har samma värde.

Nödvändiga steg för att minska eller jämna ut ett lönegap
Rättvisa och kostnad

Nödvändiga steg för att minska eller jämna ut ett lönegap

PayAnalytics ger skräddarsydda rekommendationer för att täppa till lönegapet på ett så rättvist och effektivt sätt som möjligt. Vi åskådliggör vilka anställda som är orsaken till lönegapet mellan könen, och rekommenderar att de får höjd lön först. Genom att styra löneförhöjningarna så att de får störst effekt på lönegapet, kan vi täppa till detta gap på ett så rättvist och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Ger en översikt över lönestrukturen
Bättre översikt

Ger en översikt över lönestrukturen

PayAnalytics mäter och visar lönegapet mellan könen statistiskt med hjälp av regressionsanalys. Det visualiserar lönespridningen uppdelat på kön och befattning. Numeriska och grafiska presentationer av den aktuella lönestrukturen låter HR-chefer identifiera orsakerna till lönegap mellan könen, hitta avvikande löner och se hur lönerna kan justeras för att hamna närmare företagets strategiska mål.

Hur håller man lönegapet tilltäppt?
Realtidsdata

Hur håller man lönegapet tilltäppt?

PayAnalytics låter företag se lönegap och lönestruktur i realtid. Istället för att förlita sig på skriftliga rapporter som snabbt blir inaktuella, får man med PayAnalytics en ögonblicksbild av situationen i realtid. PayAnalytics låter HR-chefer utvärdera vilken effekt varje lönebeslut de fattar får på lönegapet mellan könen. PayAnalytics gör det enkelt att analysera årliga höjningar som omfattar hela företaget, lönejusteringar ad-hoc och påverkan som nyanställningar får, vilket låter företagen förhindra att lönegapet återuppstår när det väl har blivit tilltäppt.

I molnet
Säkerhet

I molnet

PayAnalytics är en molnbaserad lösning – du kan börja använda den omgående och den kommer inte att belasta din IT-avdelning. Dataskydd har högsta prioritet för PayAnalytics och vi har strikta interna processer för att se till att dina data är säkra.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev tar upp ämnen som jämlik lönesättning, kompensation och förmåner, DEI (mångfald, jämlikhet och inkludering) samt lagändringar och även nyheter om vårt företag och uppdateringar av programvaran.