This website requires JavaScript.

Förberedelser inför EU:s direktiv om lönetransparens | Ladda ner vår e-bok gratis

Mät, agera och var vaksam

Leverera lönerättvisa

PayAnalytics är en molnbaserad programvarulösning som hjälper HR, chefer och konsulter att genomföra sin egen lönerevision, mäta lönegap mellan könen och andra demografiska löneskillnader samt ge rekommendationer om hur lönegapen kan minskas. Med hjälp av våra rapporterings- och visualiseringsverktyg kan HR-chefer förstå vilken inverkan beslut om anställning, befordran och lönejustering har på lönegapen och se tendenser i lönestrukturen. PayAnalytics är GDPR-kompatibelt och certifierat enligt ISO 27001:2013.

Programvaran säljs som en prenumeration och det är enkelt att bli kund och börja tillämpa den. Hör av dig genom att boka en demo eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Få förslag

Få specifika förslag för enskila anställda på hur du kan minska eller täppa till lönegapet

Vår tjänst ger rekommendationer för hur du kan ge löneförhöjningar till dina anställda där de gör mest nytta. PayAnalytics tillhandahåller ett antal höjningar som minskar löneklyftan på ett så rättvist och effektivt sätt som möjligt, genom att ge höjningarna till de anställda som bidrar till lönegapet. Om vissa anställda inte bör få löneförhöjningar kan du markera dessa så att de inte omfattas av förslagen. Du kan också få förslag på lönehöjningar för underbetalda anställda rent allmänt, även för dem som inte bidrar till lönegapet. Med vvår lösning kan du bygga upp en mer rättvis lönestruktur.

Uppfyll den europeiska lagstiftningen

EU:s direktiv om lönetransparens

Enligt EU:s direktiv om lönetransparens ska organisationer mäta, korrigera och rapportera om löneskillnader inom grupper. När du använder PayAnalytics för analyser kan du nu välja att styra löneökningar för att minska klyftorna på gruppnivå. På så vis kan du enkelt uppfylla kraven i lagstiftningen.

Håll lönegapet tilltäppt

Få löneförslag för nyanställda och anställda som får nya uppgifter

Beräkna individuella löneförslag baserat på lönemodellen och jämför med tabellerna över marknadsmässiga löner.

Få en bättre översikt

Se din lönestruktur snabbt och överskådligt

PayAnalytics tillhandahåller en grafisk presentation av lönestrukturen på ditt företag, så att du omedelbart kan hitta trender, avvikelser och orsakerna till lönegapet mellan könen. PayAnalytics ger dig detaljerade analyser så att du kan se hur lönerna fördelas inom enskilda befattningar, grupper eller arbetslag.

Arbeta på ditt eget språk

Finns på sju språk

PayAnalytics finns på svenska, engelska, franska, spanska, tyska, italienska och isländska.

Rättslig efterlevnad

Skapa de rapporter som lagen kräver med en knapptryckning

PayAnalytics är en global lösning som täcker alla marknader och som för närvarande används i över 75 länder. Vi stödjer de olika metodikerna för en jämställd lönesättning som används världen över, inklusive lika lön för lika arbete, lika lön för i grunden liknande arbete och lika lön för likvärdigt arbete.

Dessutom har plattformen inbyggda rapporter som följer olika länders specifika regleringar så att du kan efterleva de lokala rapportkraven med ett klick.

Vi lägger hela tiden till och uppdaterar de inbyggda rapporterna i takt med att ny lagstiftning införs.

Ytterligare användarkontroller

Kontrollera varje användares åtkomst till data, funktioner och åtgärder

PayAnalytics kunder kan prenumerera på ytterligare en funktion där man mer exakt kan definiera varje användares roll och åtkomst inom PayAnalytics.

  • Du kan bestämma vilka åtgärder varje användare kan utföra i PayAnalytics: Kan användaren ladda upp data eller köra en analys?
  • Du kan bestämma vilka funktioner varje användare har åtkomst till: Räcker det för en användare inom exempelvis rekrytering att enbart ha tillgång till Löneassistenten?
  • Du kan bestämma vilka data eller vilken del av ett dataset varje användare har åtkomst till: Kan användaren bara se uppgifterna som hör till vederbörandes kontor? Kan användaren se information om varje anställd eller bara översiktlig statistik för en grupp av anställda?

Analys av könsmässiga löneskillnader

Stöd för män, kvinnor och icke-binära kön.

En av de vanligaste funktionerna i PayAnalytics är analys av löneskillnader mellan könen. Programvaran stöder både binära och icke-binära könsdefinitioner. Analys av löneskillnader mellan könen kan också köras på datamängder där könsinformation saknas för en grupp anställda.

Lönekartläggning

Säkerställ lika lön för likvärdigt arbete

Lönekartläggning är en funktion som du använder för att säkerställa lika lön för likvärdigt arbete. Den ger dig insiktsfull och användbar information när du jämför arbeten som skiljer sig åt till sin natur men som är liknande eller lika i värde.

Främja öppenhet i lönefrågor

Löneband

Med PayAnalytics är det enkelt att arbeta med löneband för att öka transparensen för löner. Du kan ladda upp löneband från Excel eller skapa dem automatiskt baserat på dina uppgifter. Du kan enkelt se om anställda ligger över eller under sitt löneband och få förslag till löneökningar för att korrigera de som ligger under. Funktionen gör det enkelt att uppfylla kraven på lönetransparens, oavsett om det handlar om jobbannonser eller om att bemöta sökande eller befintliga medarbetare.

Koppling till API

Koppla direkt till befintliga lönesystem

Det är enkelt att importera dina lönedata manuellt, till exempel från Excel, men om du vill kan du använda vårt API för att överföra data direkt från ditt lönesystem.

Jämför lönedata mellan perioder

Gör jämförelser av dina data eller resultaten av din analys för att se förändringar

Att se hur dina data förändras över tid eller hur resultaten av din analys varierar mellan månader eller år kan vara nyckeln till bättre förståelse av din rörelse.

Redigera data

Arbeta med dina data direkt i PayAnalytics

Ibland är uppladdade data inte de mest aktuella. Någons lön kan ha ändrats nyligen och någon kan ha fått en ny befattning. Behöver du redigera ditt senaste dataset efter uppladdning kan du enkelt göra detta direkt på plattformen. PayAnalytics loggar alla gjorda ändringar för att säkerställa transparens.

Ladda upp data med flera lönekomponenter

Lönekomponenter

PayAnalytics gör det enkelt att jobba med komplexa löndata. Du kan ladda upp och analysera data med flera lönekomponenter, ändra storlek på relevanta komponenter för deltidsanställda och skapa anpassade aggregat av skilda komponenter.

Stöd för valutor

Visa dina data och resultat i valfri valuta

 PayAnalytics stöder globala företag som använder sig av flera olika valutor. I plattformen kan du enkelt ange växelkurser så att du kan ladda upp och analysera data i olika valutor. Dessutom kan du visa data och resultat från analyser i vilken valuta du vill, oberoende av den ursprungliga valutan.

Paletter

Anpassa färgen på dina grafer

Du kan enkelt styra vilka färger som används för olika demografiska grupper i samtliga av PayAnalytics insiktsfulla grafer. Därmed kan du skapa grafer som matchar färgerna din organisation använder.

Prenumeration

Hur ansluter man sig?

Programvaran säljs som en prenumeration och det är enkelt att bli kund och börja tillämpa den. Hör av dig genom att boka en demo eller genom att fylla i vårt kontaktformulär.

Analysera dina data

Ta enkelt reda på om lönerna är rättvisa

Kör analyser av dina lönesiffror, identifiera lönegapet och få en visuell jämförelse av de anställda. Utöver att mäta lönegapet, hjälper PayAnalytics till att kvantifiera lönekriterierna och beskriver företagets aktuella lönekriterier. Du kan också få förslag på löneförhöjningar för underbetalda anställda i allmänhet, även dem som inte driver på löneglappet. PayAnalytics kompletterar din aktuella lönelista och dina HR-system.

Ha koll på kostnaderna

Analysera kostnaden för de steg som är nödvändiga för att minska eller jämna ut ett lönegap

PayAnalytics bryter ned kostnaderna för de löneförhöjningar som behövs för att täppa till lönegapet mellan könen. När HR-chefer i förväg vet vad kostnaden blir kan de planera budgeten och allokera medel i god tid.

Analysera jämlikhet vid sidan av lönen

Jämlikhet på arbetsplatsen

PayAnalytics har en funktion för jämlikhet på arbetsplatsen med vilken du kan förstå och analysera jämlikhet inom din organisation ur ett bredare perspektiv, som sträcker sig längre än jämlikhet vad gäller enbart lön. Funktionen ger inblick i den demografiska mångfalden i din organisation och hjälper dig att upptäcka eventuella "problemområden” med ojämliga möjligheter eller en exkluderande arbetskultur.

  • Du kan analysera den nuvarande mångfalden bland personalen, till exempel för olika grupper och lönenivåer.
  • Du kan analysera mångfalden vid rekrytering och avgång för att förstå hur din personalstyrka förändras.
  • Du kan analysera om det finns demografiska skillnader i fråga om löneförhöjningar och befordringar.

Hitta avvikande värden

Få en bild av vilka anställda som tjänar mer eller mindre än vad modellerna säger

PayAnalytics mjukvara har verktyg som är till hjälp för att snabbt upptäcka vilka individer som har en lön som inte matchar modellen. När man hittar avvikande värden blir det enkelt att identifiera anställda vars lön kan innebära en regulatorisk risk.

Löneassistent

Få löneförslag

Löneassistenten ger dig löneförslag för nyanställda och när du ska bestämma lönerna för anställda som går till en ny position. Löneassistenten ger dig de föreslagna lönerna och visar förslaget i relation till liknande anställda inom företaget liksom till externa marknadslöner (när sådana uppgifter finns).

Dataskydd

Högsta standard på molnsäkerheten

PayAnalytics är certifierad enligt ISO 27001:2013. Vi följer branschens inarbetade rutiner för att se till att hemlighålla dina data. Till exempel är anslutningen https, och hårddiskarna där data lagras är krypterade. Dessutom granskas all dataåtkomst. Om du av någon anledning väljer att sluta använda PayAnalytics tas alla dina data bort från våra system efter 30 dagar, som är den tid vi sparar säkerhetskopior.

Jämför värdet av olika arbeten

Arbetsvärdering

 Med arbetsvärdering kan du skapa ett ramverk för att jämföra olika jobb och egenskaper hos anställda utifrån standardiserade och objektiva kriterier. Du kan använda våra inbyggda mallar, importera dina egna eller skapa en jobbutvärdering från början. Genom att basera dina analyser för lika lön på arbetsvärdering kan du säkerställa lika lön för likvärdigt arbete.

Subgrupp-analyser

Mät och stäng löneskillnaden separat för varje grupp anställda

Med hjälp av subgrupp-analysen kan du köra samma analys på delmängder av data, till exempel för varje jobbroll, varje land eller varje avdelning. Resultaten visualiseras så att du kan se hur grupperna jämför med varandra. Löneskillnaden mäts och stängs separat i varje sub-grupp, vilket innebär att det kan finnas vissa grupper där höjningar föreslås för kvinnor och andra där höjningar föreslås för män.

Demografisk löneskillnadsanalys

Analys av löneskillnader på alla demografiska variabler

PayAnalytics kan köra en löneskillnadsanalys på alla demografiska variabler som din dataset kan ha, till exempel etnicitet.

Intersektionell löneskillnadsanalys

Löneskillnadsanalys vid skärningspunkten mellan demografiska variabler, såsom kön och etnicitet.

En analys kan köras på en demografisk variabel och kön samtidigt, för att analysera de korsade löneskillnaderna och få förslag för att eliminera skillnaderna.

Likhetspoäng

Välj en anställd och hitta en referensgrupp med liknande anställda

Genom att välja en anställd från din lönelista genereras en likhetspoäng för varje anställd så att du snabbt kan se vilka anställda som har liknande profiler som din målanställda.

Tvåfaktorautentisering

Tvåfaktorautentisering kan väljas för ökad säkerhet

Säkerheten har högsta prioritet hos PayAnalytics. Tvåfaktorautentisering (2FA) innebär att användardata skyddas av ett lösenord och en andra faktor, till exempel en mobiltelefon.

Rapporter

Använd de inbyggda rapporterna och skapa din egen

PayAnalytics rapportfunktion ger dig full kontroll över hur du vill visa och rapportera din analys.

Vi inkluderar också inbyggda rapporter som ger dig en överblick över din ersättningsstruktur och följer lagstiftningen i ditt land eller delstat.

Du kan analysera ersättningen utifrån alla grupperingsvariabler som finns i dina data. Det kan vara kön, arbetsfunktion, utbildning eller antal direkta rapporter.

Du kan enkelt filtrera ner till valfri undergrupp för att se lönestrukturen för den gruppen.

Du kan också få en demografisk analys av de högst betalda anställda och lönekvartilerna.

Det här är en mångsidig rapportfunktion som kan anpassas till varje användares behov.

När du är nöjd med rapporten kan du enkelt exportera den.

Inbyggda instruktioner

Videohandledning och hjälp är inbyggd i programvaran

För att göra användningen av PayAnalytics så enkel och rolig som möjligt har vi inbyggda instruktioner där användarna kan läsa om hur man kommer igång, lära sig att tolka resultat och naturligtvis titta på korta videor om alla funktioner i programvaran.

Hittar du inte det du letar efter? Låt oss veta det så lägger vi till en video och gör allt för att göra programvaran mer intuitiv i framtida utgåvor.

Exportera data och resultat

Exportera till PowerPoint och Excel

PayAnalytics-plattformen gör det enkelt för dig att exportera dina data och resultat. Rapporterna du skapar kan exporteras som PowerPoint-presentationer, resultat kan laddas ner som Excel-kalkylblad och diagram kan laddas ner som bilder.

Samarbete

Kommunicera med dina kollegor inom plattformen

Du kan lägga till anteckningar till skilda objekt på plattformen, såsom analyser eller enskilda anställda. Den här funktionen gör det lätt att minnas vad du höll på med genom att skriva ner påminnelser för dig själv och/eller förklaringar för andra.

Centraliserad autentisering

Stöd för Single Sign On (SSO)

PayAnalytics stödjer Single Sign On, vilket låter dig hantera dina användares systemåtkomst helt och hållet i ett särskilt autentiseringssystem. Vi stödjer till exempel lösningar som Azure AD, Ping Identity och Okta.