This website requires JavaScript.

Förberedelser inför EU:s direktiv om lönetransparens | Ladda ner vår e-bok gratis

PayAnalytics

Om företaget

PayAnalytics grundades när en frustrerad HR-chef kom till oss efter att flera gånger ha försökt komma till rätta med företagets lönegap i den årliga översynen, utan att lyckas. När han blickade tillbaka insåg han att lönegapet inte hade minskat, och han hade inget klart svar på hur det bäst skulle åstadkommas. PayAnalytics löser det problemet med en rad verktyg för att analysera löner, med fokus på att hjälpa företag att mäta och täppa till lönegap mellan könen.

Två av grundarna, doktor Anderson och doktor Bjarnadottir, har erfarenhet av konsultarbete inom operationsanalys och dataanalys, där man löser problem med hjälp av matematiska modeller. Tillsammans har de tio års konsulterfarenhet och tre års erfarenhet inom mjukvaruutveckling. Som professorer på handelshögskolor jobbar de med att kommunicera komplexa analyser till åhörare som inte är tekniskt orienterade. De har också fått flera studier publicerade där de tillämpar analytics på finans, sjukvård och idrott och framförallt på människor.

Ledningsgrupp

Doktor Margret Vilborg Bjarnadottir - Grundare

Grundare

Doktor Margret Vilborg Bjarnadottir

Doktor Margret Vilborg Bjarnadottir är Associate Professor inom management och statistik vid Robert H. Smith School of Business. Doktor Bjarnadottir har bachelorexamen i mekanisk och industriell ekonomi från Islands universitet och doktorsexamen i operationsanalys från Massachusetts Institute of Technology.

De senaste åren har Margrét delvis fokuserat på personanalys, och i synnerhet lönegapet. 2016 var hon med och grundade PayAnalytics för att med hjälp av dataanalys eliminera lönegapet mellan könen. PayAnalytics förändrar hur organisationer mäter och, än viktigare, täpper till lönegapet genom att förse HR-chefer med verktyg för kvantitativt beslutsfattande. Hennes arbete för jämlika löner har bland annat Harvard Business Review, Forbes, BBC och HR magazine rapporterat om. Nyligen fick hon utmärkelsen GWIIN – ett pris för uppfinnare och innovatörer – för sitt innovativa sätt att arbeta för jämlika löner, och i fjol utnämndes hon till årets universitetskvinna på Island för det genomslag hennes arbete för jämlika löner har fått.

Doktor David Anderson - Grundare och forskningschef

Grundare och forskningschef

Doktor David Anderson

Doktor David Anderson är forskarassistent inom analytics vid Villanova School of Business. Han har arbetat som analyticskonsult på Booz Allen Hamilton och Elder Research, för olika kunder inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. David tog sin doktorsexamen i operationsanalys på University of Maryland. Hans examen på grundnivå är i tillämpad matematik från The College of William and Mary.

Sigurjon Palsson - Grundare och vd

Grundare och vd

Sigurjon Palsson

Sigurjon Palsson var operativ chef på Arion Bank från 2011 till 2017. Han var därmed överordnad chef för HR när banken 2015 som första storföretag på Island fick en certifiering för lika lön, som nu är lag på Island. Sigurjon är väg- och vatteningenjör från Islands universitet och har två mastersexamina, en i byggteknik från Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och en i logistik från Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Gudrun Thorgeirsdottir - Affärsutvecklingschef

Affärsutvecklingschef

Gudrun Thorgeirsdottir

Gudrun Thorgeirsdottir var affärsutvecklingschef på Skeljungur, en stor distributör och aktör inom oljehandel, från 2013 till 2014 och finanschef där från 2014 till 2016. Gudrun har tidigare ansvarat för riskbedömningar, förvaltat investeringar och är certifierad börsmäklare. Gudrun är en erfaren styrelseledamot och har suttit i styrelsen för försäkringsbolag, finansföretag samt detaljhandels- och serviceföretag. Gudrun har en bachelorexamen i industriell ekonomi från Islands universitet och en MBA från HEC School of Management i Frankrike.

Gardar Hauksson - Grundare och teknisk chef

Grundare och teknisk chef

Gardar Hauksson

Gardar Hauksson är teknisk chef på PayAnalytics. Han är mjukvaruingenjör med omfattande erfarenhet av projektledning inom mjukvaruutveckling. Han har arbetat med en kommunikationsplattform på Google, backend-infrastruktur för webben på dohop.com, apputveckling på Gangverk, som han var med och grundade, och med medicinsk mjukvara på Nox Medical. Gardar har en bachelorexamen i elektroteknik från Islands universitet och en mastersexamen i samma ämne från Bostons universitet.

Leopold Kristjansson - VP Engineering Front-End

VP Engineering Front-End

Leopold Kristjansson

Leopold är ingenjör och gränssnittsdesigner. Han har examen i arkitektur från TU Berlin och har läst datavetenskap vid Reykjaviks universitet. Han har arbetat med att utveckla användargränssnitt åt Digital Agencies sedan 2012. Hans erfarenhet sträcker sig från utveckling av användargränssnitt för bank- och försäkringsapplikationer till att ta fram marknadsinriktade digitala kampanjer. I hans kundförteckning finns företag inom områdena finans, läkemedel, energi, turism, försäkring och teknik. Utöver detta är Leopold en erfaren ledare inom media och kultur.

Asgeir Kroyer - Ekonomichef

Ekonomichef

Asgeir Kroyer

Asgeir har en stark bakgrund inom både IT och ekonomi, med 10 års arbete med informationsteknik och 13 års erfarenhet av företagsfinansiering. Från 2002 till 2007 var Asgeir CTO för Maritech International. Asgeir var Corporate Finance Specialist på Arion Bank från 2010 till 2017 och på Fossar Markets Sweden från 2018 till 2020. Asgeir har en B.Sc. i Computer Science och en M.Sc. i Corporate Finance från Islands universitet.

Vidir Ragnarsson - KUNDTJÄNSTCHEF

KUNDTJÄNSTCHEF

Vidir Ragnarsson

Vidir Ragnarsson är kundtjänstchef hos PayAnalytics. Där servar han våra kunder i deras utveckling av strategier för att eliminera löneskillnader. Vidir leder konsultverksamheten gentemot kunderna i deras satsningar för att uppnå jämställdhet och lika lön. Vidir har över tio års erfarenhet inom HR från Reykjavík Energy Group. Han har lett utvecklingen av systemet för lika löner, och i sin senaste roll ledde han företagets arbete för mångfald och integration. Vidir jobbar brett inom PayAnalytics, där han deltar i utvecklingen av PayAnalytics programvara, marknadsföring samt affärsrelationer.

Akademiska medarbetare

David Gaddis Ross

David Gaddis Ross är lärare på Warrington College of Business Administration vid University of Florida. Dessförinnan var han forskarassistent vid Columbia Business School. Hans forskning utröner hur företag styrs, med fokus på genusfrågor i den högsta ledningen och de formella strategiska grunderna. Han har en doktorsexamen i ekonomi från New York University’s Stern School of Business, en MBA från University of Pennsylvania’s Wharton School of Business och en bachelorexamen i datavetenskap/matematik och ekonomi från Binghamton University. Innan han blev akademiker arbetade David på Wall Street i mer än ett decennium, och gav då råd till myndigheter och företag om sammanslagningar och förvärv, omstrukturering, privatisering samt skatter när flera jurisdiktioner är inblandade. Han har omfattande erfarenhet av att tillämpa kvantitativa metoder för att lösa problem hos företag och av att förklara tekniska saker för åhörare som inte är tekniska.

Cristian Dezső

Cristian Dezső är forskarassistent på avdelningen Logistics Business & Public Policy på R.H. Smith School of Business vid University of Maryland. Hans forskning handlar om hur toppchefers attribut, i synnerhet kön, påverkar företags hållning i sådant som rör löner, befordringar och ekonomiskt resultat. Utöver det tillämpar han i sin forskning spelteori och undersöker sådant som rör företags renommé, hur teknik utnyttjas och hur företag expanderar internationellt. Han har doktorsexamen i ekonomi och internationell företagsekonomi från New York University’s Stern School of Business, MA i ekonomi från Centraleuropeiska universitetet i Budapest, Ungern och BA i handel från universitetet “Babes-Bolyai” i Cluj, Rumänien. Innan han anställdes av Smith School of Business arbetade Cristian som konsult, specialiserad på att tillämpa ekonomisk analys på bland annat konkurrenslagstiftning och stämningar.

PayAnalytics

Utmärkelser och finansiering

  • Technology Development Fund
  • Gulleggið - Icelandic Startups
  • Wharton People Analytics Conference 2019
  • GWIIN - GLOBAL WOMEN INVENTORS & INNOVATORS NETWORK
  • Nordic Women in Tech Logo
  • Nordic Startup Awards
  • The logo of the The Icelandic Innovation awards 2023